VOF-contract

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Een vennootschap onder firma oftewel VOF is een structureel samenwerkingsverband tussen twee of meer partners, de vennoten. Zij treden gezamenlijk naar buiten op, bijvoorbeeld bij een vennootschap die software ontwikkelt of een VOF hostingbedrijf. In een VOF contract leggen de vennoten hun onderlinge verplichtingen vast. Met een VOF contract legt u de basis voor een gezonde, langdurige samenwerking.

Een VOF wordt opgericht door een structurele samenwerking aan te gaan. Het VOF contract is daarvan het bewijs. Oprichting bij de notaris is niet verplicht, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Een goed VOF contract, bij voorkeur op papier en ondertekend, geeft dus een solide basis voor samenwerking.

Het VOF contract bindt de vennoten. Hoe wilt u werken, individueel en met elkaar? U kunt in een VOF contract bijvoorbeeld bepalen tot welk bedrag men individueel geld mag uitgeven, en hoe een nieuwe vennoot toe mag treden tot de vennootschap. Ook bepaalt u in een VOF contract of men nevenwerkzaamheden mag verrichten, en wie eigenaar is van auteursrechten of een domeinnaam die voor de VOF wordt ingezet.

Een VOF is geen rechtspersoon. Hoewel de VOF een eigen vermogen heeft, zijn de vennoten uiteindelijk privé aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. Het is dan ook van het grootste belang te regelen welke vennoot waartoe bevoegd is.